NEONKA FITNESS NEONKASHOP NEONKABEAUTY ENEONKA
facebook
Tréningy
footer icons
REGISTRUJTE SA
1. tréning ZADARMO
hero image


NEONKA denný letný tábor plný pohybu a zážitkov je späť!Milí rodičia, pripravili sme viacero turnusov, oslovili skúsených animátorov a vymysleli program, na ktorý budú deti spomínať ešte veľmi dlho.
Toto leto bude nezabudnuteľné! Kopec aktivít a zážitkov už len čaká na vaše deti, aby ich spolu s nami prežili. Deti sa môžu tešiť na:


Pripravili sme tiež veľa nových hier, súťaží a prekvapení, deti si odnesú darčeky - tričko NEONKA, diplom a to najcennejšie - kopec nových zážitkov a kamarátov.

KEDY?

Tábor sa uskutoční v 7 turnusoch:

1.turnus: 10. - 14.7.2023 - animátorky Viki F. a Lili, vhodné pre deti vo veku 4 - 8 rokov
2. turnus: 17. - 21.7.2023 - animátorky Ivka a Lili, vhodné pre deti vo veku 4 - 8 rokov
3. turnus: 24. - 28.7.2023 - animátorka Lili, vhodné pre deti vo veku 4 - 8 rokov

4. turnus: 31.7. - 4.8.2023 - animátorka Lili, vhodné pre deti vo veku 4 - 8 rokov
5. turnus: 7.8. - 11.8.2023 - animátorka Lili, vhodné pre deti vo veku 6 - 10 rokov
6. turnus: 14.8. - 18.8.2023 - animátorky Viki F. a Viki K., vhodné pre deti vo veku 6 - 10 rokov
7. turnus: 21.8. - 25.8.2023 - animátorka Ivka, vhodné pre deti vo veku 6 - 10 rokov


Máte dieťa, ktoré nespadá ani do jednej z určených vekových kategórií? Kontaktujte nás a pokúsime sa to vyriešiť :).

Príchod detí: 7:00 - 8:00
Vyzdvihnutie detí: 16:00 - 17:00

KDE?

Tábor sa uskutoční prevažne v priestoroch NEONKA PREMIUM clubu v OC Optima, ale aj v susedných priestoroch STEAM FACTORY a tiež na našej letnej terase.

CENA

Cena denného tábora na 5 dní (vrátane poistenia a stravy) je 130€, cena na jeden deň samostatne je 26€. Pri podpise prihlášky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 70€.

STRAVA

Strava je pre deti zabezpečená 3 krát denne:Po minuloročnej pozitívnej odozve na našu novinku, aj tento rok vytvoríme na facebooku súkromné skupiny podľa jednotlivých turnusov (1 turnus = 1 súkromná uzatvorená skupina), kde Vám budeme počas dňa postovať fotky z aktivít vašich detí, aby ste mali prehľad o tom, čo robia a mohli sa tešiť spolu s nimi :)

Neváhajte a prihláste svojich najmilších do nášho tábora. Stačí vyplniť prihlášku online alebo osobne na recepcii v NEONKE Optima a vyplatiť zálohu. 
Prihlásiť sa je možné mailom na recepcia@neonka.sk.
Kapacita tábora je obmedzená, počas tábora sa budú dodržiavať všetky v tom čase aktuálne hygienické opatrenia nariadené vládou SR.


Tešíme sa na vás a vaše deti! :)

NAŠI ANIMÁTORI:

Lili

Ahojte, v súčasnosti som študentkou vysokej školy, kde študujem odbor psychológia. Popri štúdiu si vždy rada odskočím do sveta detí, odkiaľ je náročné vrátiť sa späť do reality. Na deťoch mám rada ich spontánnosť a radosť z maličkostí, ktorá je v dospeláckom svete skôr výnimkou. Rada sa usmievam a nič ma len tak nerozhodí :). Poradím, vymyslím, pripravím a ako správny zdravotník – pofúkam. Na zážitky z táborov spomínam celý rok a už sa nevie dočkať tých tohtoročných :)

IvkaAhojte. Volám sa Ivana, mám 23 rokov a študujem v Nitre. Až doteraz som bola najmladším členom v rodine, preto neviem, kde sa vzal pozitívny vzťah k deťom, ktorý ma priviedol študovať učiteľstvo. Ale práca s deťmi ma veľmi baví. Raz by som chcela byť učiteľkou v materskej škole (najlepšie vo vlastnej :). Vo voľnom čase som sa viac ako 10 rokov venovala basketbalu, preto pohyb stále vyhľadávam. Tiež rada fotím, pečiem, chodím na prechádzky a cestujem. Veľmi sa teším na všetky deti, bude to zábava :).

Viki F.


Ahojte, volám sa Viki a mojimi najlepšími priateľmi sú pohyb, hra a tvorivosť. Pracujem ako vychovávateľka na základnej škole a popri tom aj vo fitnescentre ako trénerka pre deti vo veku od 1 do 10 rokov. Veľmi rada trávim čas s deťmi a odovzdávam im moje skúsenosti, nápady a rada ich učím nové veci. Verím, že aj počas denného tábora zažijeme veľa príjemných zážitkov a zábavy. Veľmi sa na vás teším.

Viki K.


Ahojte, volám sa Viky, mám 18 rokov a som študentkou gymnázia v Košiciach. Mojími koníčkami sú šport, dobrovoľníctvo a tanec. Venujem sa animátorstvu pre detí do 15 rokov už 3 roky popri škole. Svet detí je pre mňa vždy plný prekvapení a stále mi vyčarí úsmev na tvári:). Každý deň sa snažím šíriť radosť a pozitivitu a cítim, že to potom od detí dostanem 2x späť :). Mojími silnými stránkami sú kreativita a spontannosť, ktoré rada využívam pri vymýšľaní táborov. Na každý tábor spomínam s radosťou a vždy si z nich odnášam veľa nových zážitkov, nápadov a dobrej nálady:). Už teraz sa na vás všetkých teším! 

ĽubkaAhojte. Moje meno je Ľubka, mám 29 rokov a pracujem ako zdravotnícky záchranár. Pravidelne chodievam do táborov s deťmi už niekoľko rokov ako animátor a zdravotník. Myslím si, že viem byť dostatočne trpezlivá a mám láskavé srdce. Viem byť pre deti autoritou, ale zároveň sme kamoši na život a na smrť. Teší ma, keď sú deti šťastné, rovnocenné a pomáhajú si navzájom. Rada dodržiavam pravidlá, ktoré deti potrebujú a chválim ich. Snažím sa ich sama motivovať. Každý deň v tábore si vytvoríme nezabudnuteľné zážitky, aby sme na ne mohli dlho spomínať.


VŠEOBECNÉ PODMIENKY a STORNO PODMIENKY

POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA (RODIČA) Rodič je povinný: vyplniť prihlášku ako i odovzdať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, ďalej  "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa" a odovzdať kópiu zdravotného preukazu.

1. Usporiadateľ tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na rozvoj pohybových návykov v rôznych športových odvetviach a voľnočasových aktivitách, na rozvoj osobnosti a budovania vzťahov medzi deťmi. 

2. Základné informácie o programe budú aktualizované týždeň pred nástupom na tábor. 

3. V tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti. 

4. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný: 

prihlásiť dieťa a zaplatiť účastnícky poplatok vo vopred dohodnutej výške

pred nástupom dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca 

uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore. 

5. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 7 dní pred jeho začatím, organizátor môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:

a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu 

b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 5 ) 

c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia tábora bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

V prípade predčasného ukončenia už otvoreného tábora (turnusu) z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, poplatok za začatý tábor nie je možné vrátiť s výnimkou nevyčerpanej stravy. V prípade, že nebude možné uskutočniť tábor z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, ktorý už bol uhradený, bude vrátená suma znížená o skutočné náklady, ktoré boli vynaložené na prípravu tábora.

6. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

 - v prípade odhlásenia dieťaťa 2 týždne (a neskôr) pred začatím daného turnusu Vám v prípade zabezpečenia náhradníka, z Vašej alebo našej strany, po úhrade sumy zo strany náhradníka, bude platba vyplatená späť v plnej výške.

7. Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku s výnimkou vyššie uvedených skutočností v bode 5.

V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho tábora alebo inom hrubom porušení táborových predpisov, bude dieťa vylúčené a ukončí tábor bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

8. Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

9. Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri športovaní, hrách na terase alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém ak je to nutné vzhľadom na jeho návyky.

10. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

10. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí! K dispozícii sú uzamykateľné šatňové skrinky, kde je možné osobné veci bezpečne uschovať.

Prosíme, aby deti počas tábora nepoužívali mobilný telefón, nakoľko by sme radi zabezpečili 100%né sústredenie detí na aktivity. Mobily deťom bezpečne uschováme. Samozrejme, na požiadanie odovzdáme telefón i počas dňa, pokiaľ deti budú chcú komunikovať s rodičmi. O 16:00 im telefóny odovzdáme. Chceme sa vyhnúť tomu, aby deti počas táboru pozerali do telefónov. Sme presvedčení, že im vieme zabezpečiť produktívnejšie strávený čas ako čas na internete.

11. Účasť rodiča v rámci programu denného letného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedenie spoločnosti. 

12. Organizátor denného letného tábora je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

13. Organizátor tábora je občianske združenie NEONKA o.z., tábor sa bude konať v priestoroch prevádzky NEONKA, ktorej prevádzkovateľom je FITNESS VISION s.r.o.
"Inšpiruj svoje okolie svojimi výsledkami!"

Viac než 60 inštruktorov!

Čím je nás viac, tým sme lepší! Sme vášniví inštruktori a našou vášňou je priniesť vám nezabudnutelný zážitok na každom tréningu!

Prví na Slovensku!

Skupinové cvičenia cvičíme od roku 2010, ako prví sme priniesli v roku 2015 programy spoločnosti Les Mills na Slovensko!

Výsledky!

Každý tréning je špeciálne vyvinutý na to, aby prinášal výsledky!

Skupinový efekt!

Cvičíme spolu, sme v tom spolu! Pretože spolu sme silnejší a spolu to dotiahneme k výsledkom rýchlejšie!