NEONKA FITNESS NEONKASHOP NEONKABEAUTY ENEONKA
facebook
Tréningy
footer icons
REGISTRUJTE SA
1. tréning ZADARMO
hero image


PRIPRAVUJEME LETNÉ DENNÉ TÁBORY 2023! SLEDUJTE NÁS!


NEONKA denný letný tábor plný pohybu a zážitkov je späť!Milí rodičia, pripravili sme viacero turnusov, oslovili skúsených animátorov a vymysleli program, na ktorý budú deti spomínať ešte veľmi dlho.
Toto leto bude nezabudnuteľné! Kopec aktivít a zážitkov už len čaká na vaše deti, aby ich spolu s nami prežili. Deti sa môžu tešiť na:


Pripravili sme množstvo hier, súťaží a prekvapení, odnesú si darčeky - tričko NEONKA, diplom a to najcennejšie - kopec nových zážitkov a kamarátov.

KEDY?

Tábor sa uskutoční v 6 turnusoch:

1.turnus: 4. - 8.7.2022 - animátorky Monika a Stanka, vhodné pre deti 5 - 10 rokov
2. turnus: 11. - 15.7.2022 - animátorky Monika a Stanka, vhodné pre deti 5 - 10 rokov
3. turnus: 25. - 29.7.2022 - animátorka Viki, vhodné pre deti 4 - 8 rokov

4. turnus: 1. - 5.8.2022 - animátorky Monika a Stanka, vhodné pre deti 5 - 10 rokov
5. turnus: 8. - 12.8.2022 - animátorky Monika a Stanka, vhodné pre deti 5 - 10 rokov
6. turnus: 15. - 19.8.2022 - animátorka Viki, vhodné pre deti 4 - 8 rokov


Máte dieťa, ktoré nespadá ani do jednej z určených vekových kategórií? Kontaktujte nás a pokúsime sa to vyriešiť :).

Príchod detí: 7:00 - 8:00
Vyzdvihnutie detí: 16:00 - 17:00

KDE?

Tábor sa uskutoční prevažne v priestoroch NEONKA PREMIUM clubu v OC Optima, ale aj v susedných priestoroch STEAM FACTORY a tiež na našej letnej terase.

CENA

Cena denného tábora na 5 dní (vrátane poistenia a stravy) je 119€, cena na jeden deň samostatne je 25€. Pri podpise prihlášky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 60€.

STRAVA

Strava je pre deti zabezpečená 3 krát denne:Úplnou novinkou tohto roka bude vytvorenie skupín na facebooku podľa jednotlivých turnusov (1 turnus - 1 súkromná uzatvorená skupina), kde Vám budeme počas dňa postovať fotky z aktivít vašich detí, aby ste mali prehľad o tom, čo robia a mohli sa tešiť spolu s nimi :).

Neváhajte a prihláste svojich najmilších do nášho tábora. Stačí vyplniť prihlášku na recepcii a vyplatiť zálohu. 
Prihlásiť sa je možné aj pomocou mailu recepcia@neonka.sk.
Kapacita tábora je obmedzená, počas tábora sa budú dodržiavať všetky v tom čase aktuálne hygienické opatrenia nariadené vládou SR.


Tešíme sa na vás a vaše deti! :)

NAŠI ANIMÁTORI:


Stanka

"Ahojte, volám sa Stanka a som z Popradu. Od mala ma volajú slniečko. Úsmev od ucha k uchu a nekončiace bláznivé nápady, to som ja. Pracujem ako učiteľka tanca detí a mládeže už 5 rokov. Vďaka tomu som trpezlivejšia a dokážem lepšie pochopiť detský svet a ich potreby. Už 2 roky som členkou tanečnej skupiny Baila Magic Ladies a aktívne sa venujem tancu vo svojom voľnom čase. Popri tejto práci som v lete robievala animátorku v zahraničí a teraz nastal čas rozbaliť to v Košiciach. Smiech, radosť, pohyb a tanec budú toto leto vašimi najlepšími kamarátmi! Budeme športovať, hrať hry, tancovať a spolu si užijeme každú spoločnú chvíľu. Moje motto je „rob to, čo miluješ, miluj to, čo robíš“ a preto sa už teraz veľmi teším, ako sa spoznáme a budeme robiť všetko, čo milujeme spoločne."

Monika

"Ahojte, moje meno je Monika, som komunikatívna, priateľská, vždy dochvíľna a empatická osoba, ktorá miluje spoločnosť ľudí. Moja vášeň k športom ma priviedla k práci inštruktorky lyžovania, ktorej sa aktívne venujem už 6 rokov. Práve vďaka tejto práci som mala možnosť zistiť ako ma práca s ľuďmi, a najmä deťmi baví. Preto som postupom času svoju vášeň k práci s deťmi využila ako animátorka. V živote ma motivovalo mnoho veci stať sa animátorkou, no prvýkrát mi táto myšlienka napadla už v detstve, počas dovoleniek s rodinou, kde som obdivovala animátorov, ktorí spravili každú z dovoleniek nezabudnuteľnou. Už v tej dobe som vedela, že jedného dňa chcem, aby práve vďaka mne mali deti nezabudnuteľné leto plné zážitkov. Avšak najväčšou motiváciou boli pre mňa samotné deti, ktoré mi počas 6 rokov prešli rukami pri práci inštruktorky lyžovania.
Počas leta sa preto môžete tešiť na veľa smiechu, srandy a zážitkov, pri ktorých zabudnete, že slovíčko ,,nuda“ vôbec existuje. Teším sa na vás a na naše spoločné zážitky :)."

Viki

"Ahojte, volám sa Viki a mojimi najlepšími priateľmi sú pohyb, hra a tvorivosť. Pracujem ako vychovávateľka na základnej škole a popri tom aj vo fitnescentre ako trénerka pre deti vo veku od 1 do 10 rokov. Veľmi rada trávim čas s deťmi a odovzdávam im moje skúsenosti, nápady a rada ich učím nové veci. Verím, že aj počas denného tábora zažijeme veľa príjemných zážitkov a zábavy. Veľmi sa na vás teším."
VŠEOBECNÉ PODMIENKY a STORNO PODMIENKY

POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA (RODIČA) Rodič je povinný: vyplniť prihlášku ako i odovzdať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, ďalej  "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa" a odovzdať kópiu zdravotného preukazu.

1. Usporiadateľ tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na rozvoj pohybových návykov v rôznych športových odvetviach a voľnočasových aktivitách, na rozvoj osobnosti a budovania vzťahov medzi deťmi. 

2. Základné informácie o programe budú aktualizované týždeň pred nástupom na tábor. 

3. V tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti. 

4. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný: 

prihlásiť dieťa a zaplatiť účastnícky poplatok vo vopred dohodnutej výške

pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca 

uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore. 

5. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 7 dní pred jeho začatím, organizátor môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:

a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu 

b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 5 ) 

c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia tábora bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

V prípade predčasného ukončenia už otvoreného tábora (turnusu) z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, poplatok za začatý tábor nie je možné vrátiť s výnimkou nevyčerpanej stravy. V prípade, že nebude možné uskutočniť tábor z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, ktorý už bol uhradený, bude vrátená suma znížená o skutočné náklady, ktoré boli vynaložené na prípravu tábora.

6. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

7 dní až 24 h včítane pred nástupom - 100 % z výšky účastníckeho poplatku

8 až 14 dní a pred nástupom - 50 % z výšky účastníckeho poplatku

7. Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku s výnimkou vyššie uvedených skutočností v bode 5.

V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho tábora alebo inom hrubom porušení táborových predpisov, bude dieťa vylúčené a ukončí tábor bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

8. Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

9. Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri športovaní, hrách na terase alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém ak je nuné vzhľadom na jeho návyky.

10. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

10. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí! K dispozícii sú uzamykateľné šatňové skrinky, kde je možné osobné veci bezpečne uschovať.

Prosíme, aby deti počas tábora nepoužívali mobilný telefón, nakoľko by sme radi zabezpečili 100%né sústredenie detí na aktivity. Mobily deťom bezpečne uschováme. Samozrejme, na požiadanie odovzdáme telefón i počas dňa, pokiaľ deti budú chcú komunikovať s rodičmi. O 16:00 im telefóny odovzdáme. Chceme sa vyhnúť tomu, aby deti počas táboru pozerali do telefónov. Sme presvedčení, že im vieme zabezpečiť produktívnejšie strávený čas ako čas na internete.

11. Účasť rodiča v rámci programu denného letného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedenie spoločnosti. 

12. Organizátor denného letného tábora je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

13. Organizátor tábora je občianske združenie NEONKA o.z., tábor sa bude konať v priestoroch prevádzky NEONKA, ktorej prevádzkovateľom je FITNESS VISION s.r.o.
"Inšpiruj svoje okolie svojimi výsledkami!"

Viac než 60 inštruktorov!

Čím je nás viac, tým sme lepší! Sme vášniví inštruktori a našou vášňou je priniesť vám nezabudnutelný zážitok na každom tréningu!

Prví na Slovensku!

Skupinové cvičenia cvičíme od roku 2010, ako prví sme priniesli v roku 2015 programy spoločnosti Les Mills na Slovensko!

Výsledky!

Každý tréning je špeciálne vyvinutý na to, aby prinášal výsledky!

Skupinový efekt!

Cvičíme spolu, sme v tom spolu! Pretože spolu sme silnejší a spolu to dotiahneme k výsledkom rýchlejšie!