NEONKA FITNESS NEONKASHOP NEONKABEAUTY
facebook
Tréningy
footer icons
REGISTRUJTE SA
1. tréning ZADARMO
hero image


NEONKA letný denný tábor plný zážitkov je tu aj toto leto! :)

Milí rodičia! Prihláste vaše dieťa do nášho letného denného tábora!

Tentokrát ich v tábore čaká kopec nových letných hier, kde využijeme aj našu letnú terasu. Pripravili sme si aj vodné hry, ktoré k letu patria, nový tanečný kurz kde sa deti naučia jedinečný táborový tanec plus okrem obľúbeného Jumping kids si deti zacvičia aj detskú jógu aby ponaťahovali svoje telíčka.
Aj tento rok nebude chýbať detský svet v STEAM FACTORY a pečenie vlastnej pizze. Tábor bude viesť naša skúsená táborová vedúca Dianka :)


KEDY, KDE a ZA KOĽKO

  1. Tábor sa uskutoční prevažne v priestoroch NEONKA PREMIUM clubu v OC Optima, ale aj v susedných priestoroch STEAM FACTORY, tiež na našej letnej terase.
  2. Počas letných prázdnin, I.turnus 20.7.-24.7.2020 a II.turnus 3.8.-7.8.2020 príchod od 7:30, odchod do 16:30. (V prípade ak máte záujem o ďalšie termíny, dajte nám vedieť.)
  3. Cena na 5 dní je 99 eur (cena nezahrňa poistenie). Cena na jedeň deň je 20 eur. Súrodenecká cena pre dve deti na 5 dní je 188 eur.
  4. Tábor je určený pre deti od 5 do 10 rokov (deti potrebujú do tábora prezúvky, veci na cvičenie, obuv na cvičenie, veci na prezlečenie. Všetko je možné celý týždeň nechať v skrinkách na recepcii. 


STRAVA

Strava je pre deti je zabezpečená 3 krát denne:

Samozrejmosť je pitný režim počas celého dňa.


Deti sa môžu tešiť na množstvo hier, súťaží a prekvapení, odnesú si darčeky, diplom a to najcennejšie - kopec nových zážitkov a kamarátov.
Tak neváhajte a prihláste svojich najmilších do nášho tábora. Stačí vyplniť prihlášku na recepcii a vyplatiť zálohu. 
Kapacita tábora je obmedzená, počas tábora sa budú dodržiavať všetky hygienické opatrenia nariadené vládou SR.


Tešíme sa na vás a vaše deti! :)


VŠEOBECNÉ PODMIENKY a STORNO PODMIENKY

POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA (RODIČA) Rodič je povinný: vyplniť prihlášku ako i odovzdať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, ďalej  "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa" a odovzdať kópiu zdravotného preukazu.

1. Usporiadateľ tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na rozvoj pohybových návykov v rôznych športových odvetviach a voľnočasových aktivitách, na rozvoj osobnosti a budovania vzťahov medzi deťmi. 

2. Základné informácie o programe budú aktualizované týždeň pred nástupom na tábor. 

3. V tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti. 

4. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný: 

5. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 7 dní pred jeho začatím, organizátor môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:

a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu 

b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 5 ) 

c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia tábora bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

V prípade predčasného ukončenia už otvoreného tábora (turnusu) z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, poplatok za začatý tábor nie je možné vrátiť s výnimkou nevyčerpanej stravy. V prípade, že nebude možné uskutočniť tábor z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, ktorý už bol uhradený, bude vrátená suma znížená o skutočné náklady, ktoré boli vynaložené na prípravu tábora.

6. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

7. Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku s výnimkou vyššie uvedených skutočností v bode 5.

V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho tábora alebo inom hrubom porušení táborových predpisov, bude dieťa vylúčené a ukončí tábor bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

8. Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

9. Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri športovaní, hrách na terase alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém ak je nuné vzhľadom na jeho návyky.

10. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

10. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí! K dispozícii sú uzamykateľné šatňové skrinky, kde je možné osobné veci bezpečne uschovať.

Prosíme, aby deti počas tábora nepoužívali mobilný telefón, nakoľko by sme radi zabezpečili 100%né sústredenie detí na aktivity. Mobily deťom bezpečne uschováme. Samozrejme, na požiadanie odovzdáme telefón i počas dňa, pokiaľ deti budú chcú komunikovať s rodičmi. O 16:00 im telefóny odovzdáme. Chceme sa vyhnúť tomu, aby deti počas táboru pozerali do telefónov. Sme presvedčení, že im vieme zabezpečiť produktívnejšie strávený čas ako čas na internete.

11. Účasť rodiča v rámci programu denného letného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedenie spoločnosti. 

12. Organizátor denného letného tábora je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

13. Organzátor tábora je občianske združenie NEONKA o.z., tábor sa bude konať v priestoroch prevádzky NEONKA, ktorej prevádzkovateľom je FITNESS VISION s.r.o.
"Inšpiruj svoje okolie svojimi výsledkami!"

Viac než 60 inštruktorov!

Čím je nás viac, tým sme lepší! Sme vášniví inštruktori a našou vášňou je priniesť vám nezabudnutelný zážitok na každom tréningu!

Prví na Slovensku!

Skupinové cvičenia cvičíme od roku 2010, ako prví sme priniesli v roku 2015 programy spoločnosti Les Mills na Slovensko!

Výsledky!

Každý tréning je špeciálne vyvinutý na to, aby prinášal výsledky!

Skupinový efekt!

Cvičíme spolu, sme v tom spolu! Pretože spolu sme silnejší a spolu to dotiahneme k výsledkom rýchlejšie!